Karta zgłoszenia

  • polub nas na

Karta zgłoszenia

zgloszenie

Zapisy do nowo otwartego żłobku, przedszkola Bajkowa Kraina w Kochanowicach.

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 18.00.

Tel. 603 153 449

e-mail: joanna.brol@wp.pl


PROŚBA DO RODZICÓW

Zwracamy się z gorącą prośbą o terminowe wpłaty  na konto do 10 dnia każdego miesiąca. Nie wpłacenie w wyznaczonym terminie skutkuje naliczeniem odsetek karnych, które dla Państwa są groszowe, ale dla pracowników księgowości to dodatkowy czas wyliczenia, księgowania ,wpisywania w kartoteki.

Liczymy na zrozumienie z Państwa strony, za co z góry serdecznie dziękujemy.

Jeżeli w terminie do 5 każdego miesiąca nie wpłynie (elektronicznie) do Państwa informacja o wysokości odpłatności w danym miesiącu PROSZĘ O KONTAKT.

 

Aby pobrać kartę zgłoszeniową kliknij w link: karta_zgloszeniowa

Karty zgłoszeniowe można wysyłać na adres mailowy joanna.brol@wp.pl

new